JOVENTUT

Inscripcions:

-Presencial: a l’Ajuntament amb el justificant d’ingrés bancari, fent constar nom, cognoms, edat i telèfon de contacte.

-e-mail: hisenda@carcer.net (podeu fer servir model de sol.licitud) o indicant nom, cognoms, edat i telèfon de contacte Sempre adjuntant justificant de l’ingrés bancari.

 

caValencià