BENESTAR SOCIAL

 

La Diputació de València ha firmat un conveni de coŀlaboració amb els coŀlegis d’advocats de València, Sueca i Alzira per a la prestació de serveis d’assessorament jurídic, mediació, intermediació i negociació sobre préstecs i arrendaments per a evitar desnonaments de l’habitatge habitual.

A aquest servei s’ha afegit el de mediació familiar, que té l’objectiu d’informar els ciutadans sobre les característiques i els avantatges de la mediació i la gestió pacífica dels conflictes que puguen sorgir en les relacions familiars, de manera que es faciliten solucions sense passar per processos judicials.

 

caValencià