IMPLANTACIÓ SERVEI DE TAXI A CÀRCER

L´Ajuntament de Càrcer va a procedir a la implantació del Servei de Taxi en el municipi. Previa redacció de la corresponent Ordenança Reguladora d´este servei, es procedeix a realitzar consulta Publica, publicada en el Tauler d´Anuncis de la sede electrònica d´este Ajuntament per un termini de 10 dies hàbils. 

caValencià