PROGRAMA D´OCUPACIÓ EMCORP 2020

PROGRAMA EMCORP 2020- ASSESSORAMENT JURÍDIC I ECONÒMIC.  LA CONCELLERÍA D´ECONIMÍA HA CONCEDIT A L ´AJUNTAMENT DE CÀRCER UNA AJUDA PER A CONTRIBUIR A PAGAR LA MÀ D´OBRA D´UN ASSESSOR JURÍDIC-ECONÒMIC PER UNA DURACIÓ DE 7 MESOS I 11 DIES.

caValencià