Consorci Provincial de Bombers

L’Excel·lentíssima Diputació Provincial de València  mitjançant decret del President núm. 10783, de data 27 de noviembre de 2020, ha aprovat subvenció de concessió directa per al finançament de la quota, que les entitats locals de la província de menys de 20.000 habitants han d’abonar al CONSORCI PROVINCIAL DE BOMBERS pels seus servicis en 2020. En concret hi ha disposat per a l´Ajuntament de Càrcer la quantía de 10.064,03 €. D´acord amb l´anunci publicat al BOPV núm. 234 de data 4 de desembre de 2020.

Servici de Medi Ambient.

caValencià