Càrcer lluita contra el despoblament i aposta pel reciclatge amb el seu nou pressupost municipal

L’Ajuntament de Càrcer ha anunciat el seu pressupost per a l’exercici 2021 que ascendeix a 1.878.264 € i en el qual es marquen les línies de desenvolupament lligades a la política local amb l’enfortiment de l’aposta pel reciclatge i plans de lluita contra el despoblament. A més, es potencia la partida de Benestar Social amb un creixement d’al voltant d’un 20% per a fer front a les noves necessitats com a fruit de la pandèmia de Covid-19. Segons declara l’alcalde, Josep Botella, “la cobertura social és clau per al benestar no sols de les famílies de Càrcer sinó per al conjunt de la societat com a comunitat”. Els comptes seguiran la línia marcada ja en 2020 però s’ampliaran diferents partides que permetran seguir amb la modernització de les instal·lacions on se situa el poliesportiu o la millora dels serveis de la Policia Local. A més, els nous comptes preveuen la posada en marxa del sistema de recollida de residus mitjançant el porta a porta (si bé es mantenen les taxes i s’espera l’augment d’ingressos per la recollida d’envasos lleugers) o un banc de cases per a promoure la instal·lació a Càrcer de noves famílies i així lluitar contra el despoblament. En la tresoreria municipal es compta amb al voltant d’un milió d’euros.

Segons Botella: “La nostra política reflecteix el compromís amb l’estabilitat pressupostària. L’objectiu és que aquest Ajuntament siga una administració ben gestionada i solvent, que compleix àmpliament els límits del seu endeutament i que es regeix per l’equilibri pressupostari. Per a això, el pressupost de l’exercici 2021 es caracteritza pel manteniment d’impostos. Es continua apostant per ajudes socials en els seus diferents programes, previsió d’Inversions, la major part finançades amb subvencions o en la mesura que siga possible i si així resultara, amb la utilització del superàvit pressupostari i romanent de tresoreria, d’acord amb el que es preveu en la Llei d’Hisendes Locals i en la Llei d’Estabilitat Pressupostària, per a inversions financerament sostenibles”. L’Ajuntament de Càrcer també vol continuar amb la promoció de l’autoconsum elèctric “perquè aquest tipus d’economia és el futur. Des que instal·lem les plaques solars en el sostre de la Casa Consistorial passàrem de pagar 500 euros a 140”, segons l’alcalde. A més, també es vol continuar amb les connexions dels camins de la part nord del municipi per a millorar les condicions en les quals treballen els llauradors i també acabar de connectar el carrer Sant Roc amb la zona de l’església.

Dins del pla d’inversions, l’Ajuntament té previst destinar 12.000 euros en el centre Multiusos, reasfaltar diversos carrers amb una inversió de 40.000 euros, portar avant una millora del camí del cementeri amb una despesa de 12.000 euros i desenvolupar el pla d’enjardinament local, per al qual es destinaran al voltant de 300.000 euros. A més, també es duran a terme reformes de l’antic musical i de l’arxiu, a més de la piscina municipal. Finalment, està previst construir al voltant de mig centenar de nínxols per un valor de 40.000 euros.

Els nous comptes també destinen quantitats importants a diferents programes, com són els Modificats i Excessos de mesurament del CEIP Pare Gumilla, a través del “Pla Edificant”, que no han arribat a pagar-se en 2020, incentius de l’ocupació local i l’increment de subvencions a determinades associacions d’interés social i cultural. A més, s’advoca pel foment de la cultura i l’educació, dinamitzant l’agència de lectura, el suport i modernització en el funcionament i equipament de les activitats de les associacions més representatives, com és per exemple la Societat Musical. L’Associació de Moros i Cristians i els Jubilats voran augmentada la seua assignació de 2.000 a 2.500, mentre el club de futbol passa de 4.500 a 6.000 i la nova Associació del Comerç Local comptarà amb 1.000 euros.

S’obrin partides en inversions a l’espera que s’incorporen immediatament mitjançant expedient de modificació de crèdits les subvencions rebudes en 2020 relatives als programes de desocupació i els plans d’inversió de la diputació 2020/2021. Tal com es vagen concedint les subvencions en 2021 per administracions superiors s’ampliaran les partides corresponents en Inversions. El pressupost també preveu la disminució del deute financer, considerant que enguany es tancarà el préstec bonificat que es mantenia, procedent de l’IVACE.

caValencià