Vols ser corresponsal del teu institut?

T’agrada el comboi? Sempre estàs on està l’acció? Si tens ganes de fer que el teu institut siga més que anar a classe, que hi haja activitats que t’agraden, que es parle de temes que consideres interessants,… has de fer-te corresponsal!

Ser corresponsal significa participar en la teua comarca a través de l’institut, ser més que un alumne/a, ser l’antena que connecte l’institut amb el carrer.

 

Què és el que hauries de fer? Molt senzill, aquestes són les funcions:

–      -Muntar i tindre al dia un punt d’informació a l’IES anomenat “Racó Jove”, així com atendre presencialment a l’alumnat en aquest, durant un mínim d’una hora a la setmana.

–      –Elaborar els mitjans de difusió necessaris i cooperar amb els que ja existeixen per assegurar que el jovent del teu entorn conega el punt d’atenció dels corresponsals i els recursos juvenils que hi ha al seu abast.

–      –Participar de la formació que s’oferirà en matèria de participació, voluntariat i dinamització de la informació.

–      -Participar de les campanyes i projectes juvenils proposats des dels vostres municipis, la mancomunitat i/o l’IVAJ.

–      –Detectar i transmetre al personal tècnic de joventut les demandes, inquietuds i necessitats del teu entorn i a la inversa.

–      –Canalitzar i elaborar propostes d’activitats per desenvolupar tant al centre com al teu municipis.

–      –Coordinar-te, a través de reunions periòdiques amb el personal tècnic de joventut i amb la resta de corresponsals.

–      -Informar a la comunitat educativa i als/les delegades de l’IES de campanyes i activitats per al jovent.

–      –Mostrar una actitud dinàmica i propositiva durant tot el procés.

–      –Presentar una memòria final de les tasques realitzades al final del curs.

BENEFICIS DE LES I ELS CORRESPONSALS JUVENILS:

Aquell/a que resulte elegit/da tindrà els següents beneficis:

 

–       Activitats i formació.

–       Participació activa al municipi: ajuda a informar, aporta idees, coneix gent nova.

–       Intercanvi d’experiències amb altres corresponsals d’altres centres (Trobades de Corresponsals, Fòrum Jove).

–       Activitats organitzades des dels departaments de Joventut de la comarca (Oci educatiu, Voluntariat).

 

DURADA DE LA CONDICIÓ DE CORRESPONSAL:

Des de la seua elecció fins a finalitzar el curs 20/21.

COM POTS FER-TE CORRESPONSAL?

És requisit indispensable estar matriculat/da en 2º d’ESO com a mínim i tenir disponibilitat i predisposició per tal de desenvolupar la tasca de corresponsal.

Hauràs de reomplir la fitxa d’inscripció i aportar la documentació que s’indica més avall.

Una vegada valorada tota la documentació es crearà una llista amb les persones joves inscrites interessades en participar a l’IES com a corresponsals juvenils.

 

 

DOCUMENTACIÓ I LLOC DE PRESENTACIÓ:

Documentació:

 

–           Fitxa de sol•licitud.

–           Fotocòpia del DNI.

–           Model d’autorització.

 

Lloc de presentació:

 

Tota la documentació es lliurarà al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de l’Ajuntament de Càrcer, en el seu horari habitual (de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00h), a l’adreça de correu electrònic cultura.carcer@gmail.com o telefonant al 962 580 016; o al Punt d’Informació Juvenil (PIJ) de la Mancomunitat en el seu horari habitual (de dilluns a divendres, de 09.00 a 14.00h), a l’adreça de correu electrònic joventut@manra.org o telefonant al 96 241 41 42.

 

caValencià