Convocatòria de les proves de capacitació per al servei de taxi

Ha eixit publicada en el BOP la convocatòria de les proves de capacitació per al servei de taxi. El termini de presentació són quinze dies hàbils i les bases reguladores es troben publicades en la seu electrònica a la que podeu accedir ací: https://carcer.sedelectronica.es 

caValencià