Càrcer s’alia amb la Fundació Limne per a millorar el paratge natural del riu Sellent i les seues espècies

L’Ajuntament de Càrcer i la Fundació Limne han signat un conveni per a col·laborar en la conservació i millora del riu Sellent. L’entitat conservacionista participa en el projecte “Biotram” al costat del Grup de Natura Freixe, realitzant diverses actuacions encaminades a la millora de la integritat biològica en espais fluvials catalans i valencians, gràcies al suport econòmic de la Fundació Biodiversitat (adscrita al Ministeri per a la Transició Ecològica). La confluència del Sellent amb el Xúquer és el punt triat per a aquest projecte entre comunitats autònomes, que se centra en la caracterització i estudi de les condicions biòtiques (macro invertebrats, vegetació de ribera i ictiofauna), abiòtiques (cabals fluvials, qualitat de l’aigua mitjançant fotometria) i que engloba, al costat d’altres actuacions, la gestió d’espècies invasores o la introducció de protegides.
Precisament en el marc del citat projecte “Biotram”, la Fundació Limne va introduir a inicis d’aquest any mil exemplars de “Limonium mansanetianum”, coneguda vulgarment com saladilla o ensopeguera de Mansanet, una planta rara i escassa inclosa en el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades i la llista roja de Flora Vascular. Josep Botella, alcalde de Càrcer, explica que el Sellent, al seu pas pel terme municipal per la localitat, “ha passat de ser un riu dominat per la canya a albergar diverses espècies d’interés, que a la llarga poden ser clau per a sol·licitar la figura de Paratge Natural Municipal per a aquest riu tan singular, donada la seua elevada salinitat”.
D’ací l’interés de la corporació municipal per sumar sinergies que enriquisquen el treball que el consistori realitza en aquest espai natural, buscant confluències comunes en la creació de zones de control i gestió d’espècies exòtiques, així com en la millora de l’hàbitat de ribera.
caValencià