Freqüència i horari de recollida del PAP a Càrcer

♻️ Freqüència i horari de recollida del PAP a Càrcer. Mireu el cartell 📲

🌱 Els orgànics es recolliran 3 vegades a la setmana
🥫 Els envasos es recolliran 2 vegades a la setmana
🗞️ El paper i el cartró es recolliran 1 vegada a la setmana
🥃 La resta de residus es recolliran 1 vegada a la setmana

caValencià