Campanya mosca de la fruita 2021 a Càrcer

Tots aquell agricultors que estiguen interessats en fer TRAMPEIG MASSIU en caqui, magraner i cítrics extra primerencs poden passar per l’Ajuntament per sol·licitar-ho.

Es poden demanar trampes per a les següents varietats: caqui, granada i varietats primerenques de cítrics (Marisol, Clausellina, Clemenrubí (Pri- 23), Basol, Oronules, Arrufatina, Hashimoto, Loretina, Beatriz, Clemenpons, Esbal, Oroval, Satsuma Owari, Clemennapo, Mioro, Iwasaki, Primosole, Okitsu, Clemensoon, Clemenclara, Orogros, Cultifort, Oct488, Nero, Capola y Clemenval).

            Igual que la passada campanya la Conselleria facilitarà la meitat de les trampes necessàries per fer el trampeig (4 trampes per fanecada, de les que la conselleria en facilitarà dos), i la resta els deure posar l’agricultor.

Per rebre les trampes corresponents, cal apuntar-se a l’Ajuntament i facilitar una factura de compra de les trampes que correspon aportar a l’agricultor. El agricultor tindrà que presentar una factura de compra del total de les trampes que li corresponen aportar (2 trampes per fanecada).

LES TRAMPES QUE S’APORTARAN PER PART DE LA CONSELLERIA I QUE TAMBE SON LES QUE DEURAN POSAR ELS AGRICULTORS SON TRAMPES AMB DELTAMETRINA.

EL TERMINI PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS I FACTURES DE COMPRA ACABA EL DIMECRES 30 DE JUNY

caValencià