Campanya de Salut Pública en Càrcer contra mosques i mosquits 2021

La Excma. Diputació Provincial de València ha subvencionat amb la quantía de 1.990,15 € a l´Ajuntament de Càrcer per a la realització de la campanya de tractament de mosques i mosquits tant  en el nucli urbà com en el terme municipal, així mateix, l´empresa encarregada en dur a terme la campanya serà ctl.

caValencià