Biblioteca

Inaugurada pel vicepresident de l’Excma. Diputació de València, Sr. Eugenio Pérez Misfud.
Càrcer, 24 d’abril de 1999.

Serveis

       Consulta en sala: En les diferents sales de la biblioteca es poden consultar els documents prestables i no prestables en lliure accés durant l’horari d’apertura. Una vegada finalitzada la consulta, els documents es deixaran, o bé damunt de la taula, o bé a la safata de devolució. Posteriorment, el personal de la biblioteca col·locarà els documents al seu lloc corresponent. 

 

Per a fer ús d’aquest servei no es necessari comptar amb el carnet d’usuari. 

 

       Informació i referència: La biblioteca es un centre d’informació i donarà resposta a les consultes sobre la pròpia biblioteca, informació local, cerca bibliogràfica, orientació sobre l’ús del catàleg de la XLPV i altres recursos informatius. 

 

       Préstec: Per a fer ús del servei de préstec es necessari comptar amb el carnet d’usuari de la Xarxa de Lectura Pública de la Comunitat Valenciana. Podeu sol·licitar la seua emissió al mostrador de la planta baixa. És un servei totalment gratuït. Enllaç del formulari: https://ceice.gva.es/documents/161918732/163396893/FORMULARI+CARNETS+eXLPV+2019-1.pdf/7dd26f4c-0ad8-4940-9dde-812b163e628c

 

A més a més, podeu consultar el nostre catàleg i d’altres biblioteques de la Xarxa Electrònica de Lectura Pública Valenciana, així com sol·licitar préstecs o reservar documents al següent enllaç: https://xlpv.gva.es/cginet-bin/abnetop/O8504/ID468f6fc8?ACC=101

 

§  Préstec individual: Els usuaris poden sol·licitar el préstecs de 3 llibres durant 15 dies renovables per altres 15 dies, sempre i que, no estiguin reservats per altres usuaris. Durant els mesos de juliol, agost i setembre el període serà de 30 dies. 

 

§  Devolucions: Es realitzaran al mostrador de la planta baixa. 

 

§  Sancions: L’usuari serà sancionat amb un dia sense poder fer ús del servei de préstec per cada dia de retard i per cada document prestat.

 

Si després d’enviada la tercera notificació no es retornen els documents prestats es perdrà la condició d’usuari de la Xarxa de Lectura Pública Valenciana.

 

L’usuari ha de reposar els documents perduts o retornats en mal estat amb un document igual al que va prestar. Si es troba descatalogat serà el responsable de la Biblioteca qui li indique el *documenot que ha d’adquirir.

 

§  E-Biblio: E-biblio és un servei de préstec de llibres electrònics que la XLPV posa a la disposició dels seus usuaris. Hi ha llibres de matèries especialitzades, així com novel·les i llibres infantils i juvenils. Aquests llibres en format digital es poden llegir en lectors de llibres electrònics, tauletes i smartphopnes.

 

Per a fer use d’E-Biblio s’ha d’estar en possessió del carnet d’usuari de la XLPV, on ha de constar una adreça de correu electrònic. La biblioteca facilitarà una contrasenya amb la qual s’accedirà al préstec de llibres electrònics.

 

Podeu accedir a E-Biblio fent clic en el següent enllaç: www.comunitatvalenciana.ebiblio.es

 

       Fons Local: A l’Agència de Lectura Municipal de Càrcer hi trobareu un àrea dedicada a una sèrie de publicacions relacionades amb la localitat de Càrcer (llibres de festes, autors locals, publicacions d’història local, etc.) 

 

       Hemeroteca: Pròximament s’habilitarà un espai per a l’Hemeroteca. 

 

       Desiderates: En l’Agència de Lectura Municipal de Càrcer es poden realitzar sol·licituds de compra de documents d’interès per als usuaris, els quals no estiguin al fons. El formulari està disponible al mostrador de la planta baixa. 

 

Quan el document estigué disponible per al préstec, l’Agència de Lectura Municipal de Càrcer avisarà a l’usuari que l’ha sol·licitat, mitjançant una cridada telefònica o per correu electrònic, amb objecte de que passi a recollir-lo. 

 

       Internet i Ofimàtica: L’Agència de Lectura Municipal de Càrcer disposa de: 

 

o   Connexió WIFI gratuïta i de lliure accés. 

o   1 ordinador d’ús públic. 

 

Per a fer ús dels ordinadors de la biblioteca es necessari comptar amb el carnet d’usuari. En el cas dels menors de 16 anys, el pare, mare o tutor, haurà d’emplenar un imprès d’autorització. 

 

       Activitats de foment i animació lectora: Durant el curs escolar es realitzen tot tipus d’activitats per a fomentar i animar a la lectura, com ara: tallers didàctics, contacontes, projeccions de documentals, presentació de llibres, etc. 

 

       Club de lectura “Punt i Coma”