Escoleta Infantil

L’Educació Infantil és l’etapa educativa que atén a xiquetes i xiquets des del naixement fins als 6 anys amb la finalitat de contribuir al seu desenvolupament físic, afectiu, social e intel·lectual.

S’ordena en dos cicles: el primer comprèn fins els tres anys; i el segon, que es gratuït, va des del tres als sis anys d’edat.

L’Escola Infantil Municipal de Càrcer és un centre docent públic de titularitat municipal que imparteix exclusivament l’Educació Infantil de Primer Cicle. Creat per mitjà de la subscripció d’un conveni entre la Conselleria d’Educació i l’Ajuntament de Càrcer.

Informació