EL NOMENCLÀTOR URBÀ DE CÀRCER

EL NOMENCLÀTOR URBÀ DE CÀRCER

El nomenclàtor urbà de Càrcer, al igual que en la resta de municipis d’Espanya, serà un reflex dels episodis històrics que va viure el nostre país des de la proclamació de la II República espanyola fins a l’arribada i assentament del període democràtic.

 

En el cas concret del nostre poble, el 25 d’abril de 1931 es va proposar realitzar una sèrie de canvis en la retolació de la població. En el llibre d’Actes del Ple de l’Ajuntament de Càrcer, que abasta des del 15 de març de 1928 fins al 2 d’octubre de 1931, a la pàgina 20 i 21, trobem les següents anotacions:

 

“Roturar con el nombre de la República la plaza de la Constitución; La calle Nueva con el nombre del Maestro D. Enrique Sanchis; Con el nombre de Pablo Iglesias a la calle Mayor; La calle de la Iglesia, se denominará de los Capitanes Galán y García Hernández; La calle del Sol se dividirá en dos partes, formando plaza y calle: la plaza se dedicará a […] Vicente Blasco Ibáñez y la calle se denominará […] de “La Libertad”; La calle que provisionalmente se distingue con el nombre del “Matadero” se llamará de Joaquín Costa y la calle de la Virgen de la Seo se le dará el nombre de Alcalá Zamora”.

 

Abans del 14 d’abril de 1931 Després del 25 d’abril de 1931
Plaça de la Constitució Plaça de la República
Carrer Nou Carrer del Mestre Enrique Sanchis
Carrer Major Carrer Pablo Iglesias
Carrer de l’Església Carrer dels Capitans Galán i García Hernández
Carrer del Sol Plaça de Vicente Blasco Ibáñez

Carrer “La Libertad”

Carrer del “matadero” Joaquín Costa
Virgen de la Seo Alcalá Zamora

 

Més endavant, el 4 de març de 1932, es va acordar per unanimitat el canvi de nom a una sèrie de places i carrers de Càrcer, tal i com consta en la pàgina 36 del llibre d’Actes de l’Ajuntament de Càrcer, que abasta des del 9 d’octubre de 1931 fins al 20 d’abril de 1932. Pel que fa als rètols, aquests van ser instal·lats entre el 24 d’abril al 6 de maig de 1932.

 

“[…] se acuerda por unanimidad, cambiar el nombre de las siguientes calles y plazas de la población: La calle Virgen de la Seo, se denominará calle de don José Nakens; calle de San Roque, se llamará del Primero de Mayo; la calle de Santa Ana, de Pi y Margall; la Plaza de Santa Ana, de D. N. Salmerón; la calle travesía de Pablo Iglesias, del Progreso; la calle del Sol, del 14 de abril de 1931; y la calle del molino, de D. Francisco Ferrer Guardia”.

 

 

 

Abans del 4 de març de 1932 Després del 4 de març de 1932
Carrer Alcalá Zamora Carrer d’En José Nakens
Carrer Sant Roc Carrer l’1 de Maig
Carrer Santa Anna Carrer de Pi i Margall
Plaça de Santa Anna Plaça d’En Nicolás Salmerón
Travessia de Pablo Iglesias Carrer del Progreso
Carrer del Sol o del Pont Carrer del 14 d’abril de 1931
Carrer del Molí Carrer d’En Francisco Ferrer Guardia

 

Tot seguit, el 6 de març de 1936, es va acordar retolar el carrer en projecte nº 10 sota el nom d’Aida Lafuente.

 

Abans del 6 de març de 1936 Després del 6 de març de 1936
Carrer en projecte nº 10 Carrer d’Aida Lafuente

 

La fi de la guerra civil espanyola (1936-1939) i la instauració del règim franquista (1939-1975) vindrà acompanyat per una sèrie de canvis en el nomenclàtor urbà de Càrcer. En la pàgina número 100, del llibre d’Actes del Consell Municipal de Càrcer, que abasta des del 12 de juliol de 1937 fins al 3 d’abril de 1939, consta que el 3 d’abril de 1939 es van produir els següents canvis:

 

Abans del 3 d’abril de 1939 Després del 3 d’abril de 1939
Plaça de la República Plaça del Caudillo
Carrer de Joaquín Costa Carrer de la mestra Maravilla Pascual Cardona
Carrer dels Capitans Galán i García Hernández Carrer de l’Església
Carrer de Pi i Margall Carrer Santa Anna
Plaça d’En Nicolás Salmerón Plaça de la Verge de Gràcia
Carrer de l’1 de Maig Carrer Sant Roc
Carrer d’En José Nakens Carrer de la Verge de la Seo
Carrer d’En Francisco Ferrer Guardia Carrer Francisco Pla Micó
Carrer Pablo Iglesias, des del nº 1 fins al nº 15-16 Carrer Baronia
Carrer Pablo Iglesias, des del nº 17-18 fins al nº 61-46 Carrer José Antonio Primo de Rivera
Carrer Pablo Iglesias, des del nº 48-63 fins al final Carrer Queipo de Llano
Carrer d’Aida Lafuente Carrer de las Almas
Carrer de la Llibertat Carrer Martínez Anido
Carrer Largo Caballero Carrer de Calvo Sotelo
Plaça de Vicente Blasco Ibáñez Plaça de los Mártires de la guerra
Avinguda del 14 d’Abril de 1931 Carrer del General Sanjurjo
Carrer del Mestre Enrique Sanchis, del nº 9 al 32 Carrer del Mestre Enrique Sanchis
Carrer del Mestre Enrique Sanchis, des del nº 11-34 fins al nº 31-60 Carrer del Sacerdot García Grau
Carrer del Mestre Enrique Sanchis, des del nº 32-62 fins al final de carrer Carrer del Metge Miguel Lloret Papi

 

Les diferències entre ambdós períodes són més que evidents. D’una banda, el nomenclàtor urbà d’època republicana destaca per la presència de noms relacionats amb la I República espanyola (1873-1874), com ara Nicolás Salmerón, Joaquín Costa o Pi i Margall. Al mateix temps, també veiem figures vinculades amb els successos de Catalunya i la revolució d’Astúries –Aida Lafuente o Ferrer Guardia–  o amb les esquerres –José Nakens, Pablo Iglesias o Francisco Largo Caballero–. Així mateix, veiem noms genèrics, com ara el 14 d’Abril de 1931, l’1 de Maig, la República o la Llibertat. Com a excepció, trobem el carrer dedicat al Mestre Enrique Sanchis, professor d’educació primària a Càrcer des de 1929 fins a 1936. D’altra banda, el nomenclàtor urbà franquista es va posar en vigor el 3 d’abril de 1939, amb l’objectiu de fer desaparèixer les referències republicanes. En primer lloc, es fa palesa la recuperació de noms anterior a la II República espanyola, com es el cas dels carrers: l’Església, Santa Anna, Sant Roc o Verge de la Seo. En el cas particular de la “placeta”, no es va recuperar el seu anterior nom, és a dir, el de plaça de Santa Anna, sinó que va ser designada amb el nom de la nostra patrona, la Verge de Gràcia. També es fa evident la presència de noms relacionats amb el nou règim polític –el Caudillo, Calvo Sotelo, José Antonio Primo de Rivera, Queipo de Llano, General Sanjurjo o Baronia–, personatges destacats de la població –Mestra Maravilla Pascual Cardona, José García Grau o el Metge Miguel Lloret Papi–, o noms genèrics com el carrer dedicat a las Almas o la plaça de los Mártires de la guerra.

 

El 8 de setembre de 1939, apareix en la pàgina 34, del llibre d’Actes de l’Ajuntament de Càrcer,

que abasta des del 7 d’abril de 1939 al 10 de gener de 1940, la següent anotació en relació al carrer Mestre Sanchis:

 

“Se acordó que […] se denomine del Maestro Sanchis desde el principio de la calle hasta el almacén o almacenes de naranjas de José Monteagudo Morrió, y desde este punto hasta el final de la calle, se denomine calle del Médico Lloret Papi, y que la calle que partiendo de esta última, por frente a la puerta principal del Grupo Escolar hasta el cementerio viejo, se denomine calle del Sacerdote García Grau”.

 

En la sessió celebrada el 3 d’octubre de 1939, ressenyada en la pàgina 39, del llibre d’Actes de l’Ajuntament de Càrcer, que abasta des del 7 d’abril de 1939 al 10 de gener de 1940, trobem la següent anotació:

 

“[…] en las vísperas de los festejos, estarán terminados los mosaicos rotuladores de las calles y plazas de la localidad […] relativos a la Plaza del Caudillo Franco y de la Baronía así como de la José Antonio, se descubrirán el próximo domingo día 15 de las corrientes con la asistencia del […] el Barón de Càrcer y Llaurí, alcalde de Valencia”.

 

Més tard, el 18 de juliol de 1953, amb motiu de la celebració del XVI aniversari de la victòria de la guerra civil espanyola, pel ban sublevat, es va obrir al tràfic el carrer en honor al Pare Gumilla, missioner jesuïta, escriptor, explorador espanyol i fill de Càrcer.

 

Set anys més tard, el 31 d’octubre de 1960, es va ordenar la retolació dels carrers que encara comptaven amb la numeració del projecte. El carrer en projecte nº 3 es va dedicar al Capitán Cortes i el carrer en projecte nº 5 al Capitán General Moscardó, ambdós personatges vinculats amb el colp d’Estat de juliol de 1936. De manera paral·lela, el carrer en projecte nº 4 es va dedicar en record al nostre veí Casto Momblanch, destacat metge de la localitat.

 

 

Abans del 31 d’octubre de 1960 Després del 31 d’octubre de 1960
Carrer en projecte nº 3 Carrer Capitán Cortes
Carrer en projecte nº 5 Carrer Capitán General Moscardó
Carrer en projecte nº 4 Carrer Casto Momblanch

 

El 27 de març de 1964 apareix, en la pàgina 15, del llibre d’Actes de l’Ajuntament de Càrcer, que abasta des del 15 d’agost de 1960 fins al 15 d’abril de 1962, la proposta de la Corporació Municipal sobre la conveniència de substituir el nom del carrer del Progreso per el del la Bandera Valenciana “en recuerdo de los voluntarios de la Región que integraron dicha unidad en nuestra cruzada”. Igualment, en aquesta mateixa data, es fa referència a la creació d’una nova plaça, citem textualment: “la rotulación de la nueva plaza de la Excelentísima Diputación Provincial, la que estaría formada por los números 2, 4 y 6 de la calle Queipo de Llano y las correspondientes 39, 41, 43 y 45 de la calle José Antonio”

 

Abans del 27 de març de 1964 Després del 27 de març de 1964
Carrer del Progreso Carrer de la Bandera Valenciana
Plaça en projecte Plaça de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial

 

En últim terme, tal i com apareix reflexat a la pàgina 28 del llibre d’Actes de Plens celebrats en l’Ajuntament de Càrcer, que abasta des del 25 de març de 1985 fins al 28 de gener de 1986, observem que el 25 d’agost de 1983, s’acordà els següents canvis:

 

“Pla Micó: Lloc Nou; General Sanjurjo: Francisco Olmos; Plaza del Caudillo por Comunitat Valenciana; José Antonio por Blasco Ibáñez; Queipo de Llano por Xàtiva; Bandera Valenciana por Alcúdia de Crespins; Calvo Sotelo por Alberique; Capitán Cortés por Ènova; Martínez Anido por Rotglà-Corberà; 26 de Mayo por Valencia; General Moscardó por Villanueva de Castellón”

 

Abans del 25 d’agost de 1983 Després del 25 d’agost de 1983
Plaça del Caudillo Plaça de la Comunitat Valenciana
Carrer Francisco Pla Micó Carrer Lloc Nou d’En Fenollet
Carrer General Sanjurjo Carrer Francisco Olmos
Carrer José Antonio Primo de Rivera Carrer Vicente Blasco Ibáñez
Carrer Queipo de Llano Carrer Xàtiva
Carrer Bandera Valenciana Carrer l’Alcúdia de Crespins
Carrer Calvo Sotelo Carrer Alberic
Carrer Capità Cortes Carrer Ènova
Carrer Martínez Anido Carrer Rotglà-Corberà
Carrer 26 de Maig Avinguda València
Carrer General Moscardó Carrer Villanova de Castelló

 

 

Com a resum, en la següent taula podem observar l’evolució del nomenclàtor urbà de Càrcer des d’abans del 14 d’abril de 1931 fins a l’època actual.

Nom del carrer /plaça abans del 14 d’abril de 1931 Nom del carrer /plaça durant la II República i la guerra civil espanyola Nom del carrer/plaça durant la dictadura franquista Nom del carrer/plaça després de la dictadura franquista Nom del carrer/plaça en l’actualitat
Plaça de la Constitució Plaça de la República Plaça del Caudillo Plaça de la Comunitat Valenciana Plaça de la Comunitat Valenciana
Carrer de l’Església Carrer dels Capitans Galán i Garcia Hernández Carrer de l’Església Carrer de l’Església Carrer de l’Església
Carrer Santa Anna Carrer Pi i Margall Carrer Santa Anna Carrer Santa Anna Carrer Santa Anna
Plaça Santa Anna Plaça d’En Nicolás Salmerón Plaça de la Verge de Gràcia Plaça de la Verge de Gràcia Plaça de la Verge de Gràcia
Carrer Sant Roc Carrer de l’1 de Maig Carrer Sant Roc Carrer Sant Roc Carrer Sant Roc
Carrer Verge de la Seo Alcalà Zamora

Carrer d’En José Nakens

Carrer Verge de la Seo Carrer Verge de la Seo Carrer Verge de la Seo
Carrer del Molí Carrer d’En Francisco Ferrer Guardia Carrer Francisco Pla Micó Carrer Lloc Nou d’En Fenollet Carrer Lloc Nou d’En Fenollet
Carrer del Sol o del Pont Carrer 14 d’Abril de 1931 Carrer General Sanjurjo Carrer Francisco Olmos Carrer Francisco Olmos
Plaça del Sol Plaça de Vicente Blasco Ibáñez Plaça de los Mártires de la guerra Plaça de la Solidaritat Plaça Metge Paco Gozalbo
Carrer Teular Carrer Teular Carrer Teular Carrer Teular Carrer Teular
Carrer del “Matadero” o del Castell Carrer Joaquín Costa Carrer mestra Maravilla Pascual Cardona Carrer mestra Maravilla Pascual Cardona Carrer mestra Maravilla Pascual Cardona
Carrer la Perla Carrer Largo Caballero Carrer Calvo Sotelo Carrer Alberic Carrer Mestre Enrique Bono Crespo
Carrer Barri d’Alcàntera Carrer 26 de Maig Carrer 26 de Maig Avinguda València Avinguda València
Carrer Major Carrer Pablo Iglesias, des del nº 1 fins al nº 15-16 Carrer Baronia Carrer Baronia Carrer Baronia
Carrer Calvari Carrer Pablo Iglesias, des del nº 17-18 fins al nº 61-46 Carrer José Antonio Primo de Rivera Carrer Vicente Blasco Ibáñez Carrer Vicente Blasco Ibáñez
Carrer Pablo Iglesias, des del nº 48-63 fins al final Carrer Queipo de Llano Carrer Xàtiva Carrer Xàtiva
Carrer Nou Carrer Mestre Enrique Sanchis, del nº 9 al 32 Carrer Mestre Enrique Sanchis Carrer Mestre Enrique Sanchis Carrer Mestre Enrique Sanchis
Carrer Mestre Enrique Sanchis, des del nº 11-34 fins al nº 31-60 Carrer Sacerdot José García Grau Carrer Sacerdot José García Grau Carrer Sacerdot José García Grau
Carrer Mestre Enrique Sanchis, des del nº 32-62 fins al final de carrer Carrer Metge Miguel Lloret Papi Carrer Metge Miguel Lloret Papi Carrer Metge Miguel Lloret Papi
Carrer del Progreso Carrer del Progreso

Carrer Bandera Valenciana

Carrer l’Alcúdia de Crespins Carrer l’Alcúdia de Crespins
Carrer d’Aida Lafuente Carrer de las Almas Carrer l’Alcúdia de Crespins Carrer l’Alcúdia de Crespins
Carrer Libertad Carrer Martínez Anido Carrer Rotglà-Corberà Carrer Rotglà-Corberà
Carrer Capità General Moscardó Carrer Villanova de Castelló Carrer Mestre Francisco García Grau
Carrer Capità Cortés Carrer Ènova Carrer alcalde Laureano Suñer
Carrer Pare Gumilla Carrer Pare Gumilla Carrer Pare Gumilla
Plaça de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial Plaça de l’Excel·lentíssima Diputació Provincial Plaça alcalde Miguel Daries

caValencià