Càrcer convoca una nova ajuda per a comprar llibres de text per a Infantil i Batxiller

L’Ajuntament de Càrcer segueix amb la seua ferma aposta per les ajudes econòmiques als col·lectius més colpejats per la pandèmia i, per això, ha tornat a convocar noves ajudes per a la compra de llibres de text en el curs 2020-2021. Esta vegada, la subvenció anirà destinada als alumnes de l’Ensenyament Públic no obligatori: Infantil de segon cicle i els dos cursos de Batxiller. Per a optar a elles, els alumnes que desitgen demanar la subvenció hauran d’estar empadronats a Càrcer i no gaudir de cap altra ajuda amb la mateixa finalitat que supere el valor dels llibres. La quantitat màxima destinada per a cada alumne en esta subvenció serà de 70 euros. Josep Botella, alcalde de la localitat, ha mantingut que aquestes ajudes continuen en una línia de govern centrada en el suport a la comunitat educativa: “Ells també mereixen ajudes. Són el nostre futur, i aquests dos cicles als quals va dirigida aquesta subvenció no rebien cap ajuda a nivell provincial ni dins de cap Pla de Banc de Llibres. Ara, amb açò, les famílies podran respirar un poc més tranquil·les”.

Les sol·licituds per a poder rebre les ajudes hauran de presentar-se a l’Ajuntament de Càrcer, del dia 6 al pròxim 30 d’abril -tots dos inclosos-, de dilluns a divendres en horari de 9.00 a 14.00 hores. Les famílies, a més de presentar la sol·licitud remesa en la resolució mitjançant la qual es convoquen les ajudes, haurà de presentar el rebut de compra dels llibres de text, la declaració responsable i el model oficial de manteniment de tercers. La resolució mitjançant la qual es disposarà si la sol·licitud està aprovada o denegada serà emesa dins dels 30 dies següents a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds.

caValencià