Mancomunitat de la Ribera Alta

Informació

La Mancomunitat de la Ribera Alta és una entitat local que agrupa tots els municipis de la comarca de la Ribera Alta. Està formada per 35 municipis que agrupen una població de més de 220.000 habitants, distribuïts en un territori de 979,5 km².

Des de la Mancomunitat es gestionen diferents serveis d’interés per als municipis que la integren, constituint un ens d’àmbit comarcal on es fa possible el debat d’aquelles qüestions que afecten els pobles de la comarca. La Mancomunitat s’encarrega de:

  • Promoure serveis que busquen la millora efectiva del benestar de tota la població.
  • Promoure accions davant de les institucions i entitats públiques i privades dirigides a la millora dels serveis.
  • Participar, organitzar i col·laborar en esdeveniments d’àmbit comarcal i en aquells que tenen com a objectiu donar a conéixer la nostra comarca.
  • Cooperar, participar i promoure la divulgació de material d’estudi de la nostra comarca escrit en la nostra llengua.

Adreça

Cr. del Taronger, 1162. Alzira – 46600

Telèfon

962414142

web

www.manra.org

e-mail

info@manra.org