Donació de sang, el dilluns 7 de març de 2016.

caValencià