Carta de Serveis

L´Administració pública en general, i en concret l´Ajuntament de Càrcer, ha de servir amb objectivitat els interessos generals d´acord amb els principis constitucionals d’eficàcia, jerarquia, descentralització, desconcentració i coordinació, plenament sotmès a la Llei.

caValencià