“REINTERPRETEM EL PAISATGE, NATURALITZEM CÀRCER”.

L´Ajuntament de Càrcer ha realitzat un projecte reflexant un model futur de paisatge urbà el qual recull dos fases : FASE 1 i  FASE 2:

“REINTERPRETEM EL PAISATGE, NATURALITZEM CÀRCER”. Amb les implementacions de les intervencions es pretén assolir els següents resultats:

– Millorar l’adequació i creació de l’espai públic d’acord amb les necessitats dels habitants del municipi.

– Millorar les condicions d’urbanització en termes de confort climàtic i aprofitament dels recursos.

– Potenciar que els espais siguen més segurs i amigables.

– Potenciar la identitat d’espais emblemàtics.

– Incrementar la biodiversitat local.

– Prioritzar recorreguts per a vianants amb criteris d’equitat.

– Incloure a la població en la transformació del municipi.

– Millorar l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

caValencià