CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA CÀRCER MOSQUES I MOSQUITS 2020

   1-OCTUBRE 2020 LA EXCMA. DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE VALÈNCIA HA SUBVENCIONAT AMB LA QUANTIA DE 1410,90€ A L´AJUNTAMENT DE CÀRCER PER A LA REALITZACIÓ DE LA CAMPANYA DE SALUT PÚBLICA  2020 PER AL TRACTAMENT DE MOSQUES I MOSQUITS A MÉS A MÉS CTL ES LA EMPRESA ENCARREGADA  EN PORTAR A TERME AQUESTA INCICIATIVA .

SÁDJUNTA DIPTIC INFORMATIU.

caValencià