Curs de foment d’ocupació per a dones 2021 a Càrcer

Curs de foment d’ocupació per a dones 2021 a Càrcer

Primers auxilis (1, 2, 3, 6 i 7 de setembre) 09:00 a 13:00 hores

Habilitats tecnològiques (8, 9, 10, 20 i 21 de setembre) 09:00 a 13:00 hores

Educadora de menjador (22, 23, 24, 27 i 28 de setembre) 09:00 a 13:00 hores

Educadora de col•lectius amb necessitats especials (29 i 30 de setembre / 1, 4 i 5 d’octubre) 09:00 a 13:00 hores

Els cursos són gratuïts, s’impartiran al Centre Cultural i les interessades hauran d’omplir la instància a l’Ajuntament presentant el DNI.

caValencià