Tractaments per a la mosca de la fruita a Càrcer

Tots aquell agricultors que estiguen interessats en fer TRACTAMENTS per a la mosca de la fruita en varietats primerenques de cítrics poden passar per l’Ajuntament per sol·licitar-ho.

Es poden demanar per a les següents varietats: Navelina, Tomatera, Orogrande, Clementina fina, Washington Navel, Navel Foyos, Clemenules, Nulessin, Newhall, Caracara, Salustiana y Nova.

Es repartirà el producte Spinosad 0,024% (CB) P/V en formulació d’esquer a raó d’1 l/ha per a la realització de tractaments terrestres d’esquer, tant per a produccions reconegudes com ecològiques com per a convencionals, en funció de les existències.

Els interessats deuran passar per l’ajuntament per indicar quines son les parcel·les on es faran els tractaments, que seran a càrrec de l’agricultor.

EL PLAÇ PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS ACABA EL DIMECRES 22 DE SETEMBRE

caValencià