Enquesta ciutadana sobre el Pla Urbà d’Actuació Municipal de Càrcer

El Pla Urbà d’Actuació Municial (PUAM) és un document que recull les línies d’actuació previstes en el municipi per a desenvolupar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) recollits en l’Agenda 2030. Mitjançant la següent enquesta busquem conéixer la seua opinió sobre algunes àrees del municipi.

D’aquesta forma podrem saber la seua opinió sobre quines febleses o mancances hi ha i contemplar-les al Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Càrcer.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfaXQb87NCpTZtt2NpIuKHjWQ7C3ayO1fKuj6aktb57C6t7OQ/viewform

caValencià