Taller per a dones “Juntes creixem” a Càrcer

“Juntes Creixem”

GRUP DESTINATARI.

Dones que viuen al municipi.

NOMBRE DE PARTICIPANTS PER GRUP.

Mínim 7 persones.
Màxim 15 persones.
DURACIÓ DEL TALLER.
Entre 60 a 90 m.
MATERIALS NECESSARIS.
L’ajuntament proporcionarà:
– Un espai amb taules i cadires prou gran, per a poder respectar la distància de seguretat.
– Ordinador i projector.

La resta de material necessari per a poder desenvolupar l’activitat el proporcionaran el personal tècnic de la Mancomunitat que serà qui duga a terme l’execució del taller.

OBJECTIU.

L’objectiu fonamental és transmetre el missatge esperançador de què amb la implicació de totes i tots el canvi és possible.

DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT.

En primer lloc, farem una xicoteta introducció al voltant de la violència de gènere: El nostre objectiu no és crear polèmica, ni donar un missatge pessimista, tot el contrari és promoure la unió entre totes i tots davant d’aquest horror.

Amb la finalitat de buscar la interactivitat amb les dones repartim unes quantes targetes amb dos tipus de dades:
Per davant, sols apareixerà una xifra determinada i per darrere estarà la resposta al significat d’aquesta.

A l’annex estan els continguts de les targetes.

En segon lloc, fem un breu resum dels recursos que des dels diferents àmbits que s’han possat en marxa per frenar, aquest horror.

page2image63493824 page2image63494032 page2image63494240 page2image63504016 page2image63503600 page2image63675296 page2image63673008

RECURSOS.

– Des de l’àmbit Estatal.
– Des de l’àmbit Autonòmic. – Des de l’àmbit Local.

En tercer lloc, per tal de promoure la reflexió entre totes llancem diferents preguntes al grup:

En què estem fallant? Per què encara que hi ha tants recursos, no s’aconsegueix aturar aquesta plaga? Podem fer alguna cosa nosaltres?

Després de recollir les conclusions de què podem fer, introduïm l’activitat amb les plantes (concretament seran cactus). Es tracta d’establir un paral·lelisme entre les cures que fem a una planta i les que ens fem a nosaltres mateixa.

L’objectiu prioritari és que s’adonen d’allò que simbolitza:

Que juntes creixem i que davant de la violència de gènere… diguem prou!!!

FULL D’INSCRIPCIO CARCER

caValencià