Ajudes per el lloguer de vivendes a Càrcer

L’Ajuntament de Càrcer té actives, fins a març de 2022, una sèrie d’ajudes al lloguer per a persones que hagen patit violència de gènere, desnonaments, estiguen en situació sense llar o siguen persones vulnerables en situació d’exclusió social.

De moment s’han beneficiat de les ajudes tres famílies. El programa es pot dur endavant gràcies a l’aportació de 9.000 € realitzada per la Generalitat Valenciana a través de la seua Conselleria de Vivienda i Arquitectura Bioclimàtica.

Les persones o famílies interessades en acollir-se a este tipus d’ajudes deuen passar a informar-se per la Treballadora Social.

caValencià