Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM) de Càrcer

La Diputació de València, mitjançant acord plenari de 28 d’abril de 2020, va aprovar el Pla d’Inversions 2020-2021. En les seues bases va establir, com a requisit indispensable, que tots el municipis beneficiaris d’aquest Pla han d’afrontar, en el bienni 2020-2021, el desenvolupament d’un Pla Urbà d’Actuació Municipal (PUAM).

Així, l’Ajuntament de Càrcer, en la seua intenció d’avançar en la consecució d’un municipi més habitable, just, inclusiu, saludable, intel·ligent i sostenible, considera indispensable el desenvolupament del PUAM per al municipi de Càrcer. Aquest document de caràcter estratègic local, descriurà les línies d’actuació del municipi, amb la finalitat d’incorporar els objectius establits en l’agenda urbana municipal.

El PUAM per al municipi de Càrcer es planteja amb vocació transformadora d’espais i àrees del municipi, per la qual cosa es considera necessari comptar amb l’impuls de la participació, debat i diàleg amb la ciutadania i els agents socials per a concretar un disseny futur del municipi de Càrcer.

PUAM_Càrcer

CERTIFICACIÓN DE ACUERDO PLENO

PUBLICACIÓN PMUS BOPV

PUBLICACIÓN PUAM BOPV

Publicació_Anunci aprobación inicial PUAM de Càrcer

caValencià