Consulta Pública Prèvia a la redacció del projecte de l’Ordenança Reguladora de les Normes Bàsiques de Convivència Ciutadana i el Bon Govern Local

D’acord amb les exigències legalment establertes, ha sigut publicada la Consulta Pública Prèvia a la redacció del projecte de l’Ordenança Reguladora de les Normes Bàsiques de Convivència Ciutadana i el Bon Govern Local al portal web i a la seu electrònica de l’Ajuntament de Càrcer.

Consulta Pública Previa Ordenanza Buen Gobierno

caValencià