Càrcer protegeix el seu terme municipal fumigant contra el mosquit tigre

Després d’una primera meitat d’any en les precipitacions han sigut bastant abundants en quasi tota la geografia espanyola, la humitat i l’entorn natural en el qual es troba el municipi de Càrcer anticipaven una acusada presència de mosquits a l’arribada de l’estiu. Tal és així, i en previsió del possible efecte que això podia causar en el dia a dia dels veïns i veïnes de la localitat, l’Ajuntament de Càrcer ha començat a fumigar les seues zones naturals contra el mosquit tigre.

A més, encara que ella no supose una gran amenaça per a l’organisme, més enllà de la coïssor i la incomoditat, sí que pot transmetre malalties com el dengue, el zika o la febre groga. Les autoritats sanitàries traslladen una sèrie de recomanacions a seguir a l’hora d’acostar-se a llocs naturals humits, com netejar els depòsits que hagen contingut aigua estancada durant més de 10 dies; utilitzar mosquiteres espesses, especialment en els dormitoris; evitar els llits dels rius en la mesura que siga possible; i vestir peces que ens cobrisquen els braços i les cames.

caValencià