Pla de Mesures Antifrau de l’Ajuntament de Càrcer

L’Ajuntament de Càrcer recull en el present documento el seu Pla de Mesures Antifrau amb l’objectiu de facilitar la tasca per al compliment dels diferents requisits antifrau establerts a escala local, comunitària, nacional i regional.

PUBLICACIÓN BOPV APROBACIÓN INICIAL PLAN ANTIFRAUDE

PLAN ANTIFRAUDE DEFINITIVO (PROVISIONAL)

caValencià