Convocatòria per a la provisió de borsa de treball de caràcter laboral temportal de monitors de temps lliure a Càrcer

Convocatòria per a la provisió de borsa de treball de caràcter laboral temporal de monitors de temps lliure a Càrcer.

20220629_Publicació_Anunci_ANUNCI CONVOCATÒRIA BORSA DE MONITORS DE TEMPS LLIURE (1)

FORMULARI borsa treball monitor

 

caValencià