Consulta Prèvia de l’Ordenança Rural i Reglament d’Usos i Costums d’Aplicació en el Terme Municipal

Consulta Prèvia de l’Ordenança Rural i Reglament d’Usos i Costums d’Aplicació en el Terme Municipal.

Anunci_. CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA MODIFICACIÓ ORDENANÇA RURAL

caValencià