Campanya de salut pública en Càrcer mosques i mosquits 2022

La Diputació Provincial de València ha subvencionat amb la quantía de 2.107,22 € a l´Ajuntament de Càrcer per a la realització de la campanya de tractament de mosques i mosquits tant  en el nucli urbà com en el terme municipal, així mateix, l´ empresa encarregada en dur a terme la campanya serà CTL.

caValencià