La Diputació de València ha subvencionat a Càrcer per a la realització del nou projecte de musealització

La Diputació Provincial de València ha subvencionat amb la quantia de 7.716,97 € a l’Ajuntament de Càrcer per a la realització del nou projecte de musealització de la col·lecció museogràfica de Càrcer, com també, per a la realització de l’exposició fotogràfica “40 anys de la riuà”, mitjançant la subvenció a entitats locals per a Museus i Col·leccions Etnogràfiques 2022.

caValencià