Selecció de personal directiu, docent i auxiliar administratiu del Taller d’Ocupació Càrcer Verd 2a edició

BASES I CONVOCATÒRIA QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS DE SELECCIÓ PER A LA COBERTURA TEMPORAL DE LES PLACES DE PERSONAL DIRECTIU, DOCENT I AUXILIAR ADMINISTRATIU DE TALLERS D’OCUPACIÓ.

El període de lliurament de sol·licituds i mèrits és del 19 al 25 d´octubre ambdós inclosos.

6 BASES SELECCIÓN PERSONAL final_firmado

ANNEX I

Curriculum

FOR0311E_Talleres_Sol_20220714

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ DELS PROJECTES DE TALLERS D

caValencià