Entrada en vigor de l’ordenança municipal reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i del bon govern local

Entrada en vigor de “l’ordenança municipal reguladora de les normes bàsiques per a la convivència ciutadana i del bon govern local” després dels 15 dies de l’aprovació definitiva.

Anuncio BOP definitivo

caValencià