La taxa de tractament de residus disminueix per a l’any 2023 a Càrcer

El municipi de Càrcer, on s’implantà el sistema de recollida porta a porta, veurà reflectit els esforços de la ciutadania amb una reducció de la taxa de tractament, segons l’estimació de tarifes aprovada pel Consorci de Residus de la Ribera i Valldigna per a l’any 2023.

Aquesta reducció és sinònim que la població ho està fent correctament. La taxa de tractament de residus tindrà una disminució de 3,09 euros el proper any, que sumats a la reducció de l’any passat, exemplifica l’eficiència tant ambiental com econòmica del sistema porta a porta.

Per aquest motiu, felicitem el municipi i els seus habitants per aquests assoliments i cal destacar que, si continuem millorant el treball de separació en els habitatges, és possible que els canvis siguen més notables.

Enhorabona! Ho estem fent bé!

caValencià