L’Ajuntament de Càrcer ha rebut una subvenció per al foment de valencià

L’Ajuntament de Càrcer ha rebut per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, de la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme. Servei de Promoció, la subvenció per al foment de valencià en l’àmbit  municipal, per a l’exercici pressupostari 2022, amb una dotació de: 1.598,08 €, els quals han sigut destinats a la retolació del carrer Enrique Bono Crespo, i a la senyalització de la nova exposició  museogràfica de Càrcer.

 

caValencià