La Diputació de València subvenciona Càrcer per a la recuperació de la Memòria Històrica

La Excel·lentíssima Diputació Provincial de València mitjançant la subvenció destinada a projectes de recuperació de la Memòria Històrica en la provincia de València 2022 ha subvencionat a l’Ajuntament de Càrcer, amb la quantia de 10.696,40 €, per tal d’executar un projecte dedicat a la instal·lació d’una sèrie de panells informatius dedicats a la Memòria Històrica de Càrcer.

caValencià