Aprovació definitiva del reglament del servici de recollida i transport de residus domèstics i comercials

Aprovació definitiva del reglament del servici de recollida i transport de residus domèstics i comercials.

BOP_167_Anunci_aprovacio_definitiva_reglament_recollida_residus

caValencià