Anunci de l’Ajuntament de Càrcer sobre la convocatòria de les ajudes per als llibres escolars educació no obligatòria (infantil segon cicle i batxillerat) 2023

Anunci de l’Ajuntament de Càrcer sobre la convocatòria de les ajudes per als llibres escolars educació no obligatòria (infantil segon cicle i batxillerat) 2023.

CONVOCATORIA AYUDAS LIBROS 2023

ANEXO III mantenimiento a terceros

ANEXO II DECLARACIÓ RESPONSABLE

ANEXO I SOLICITUD

caValencià