Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per manteniment de solars sense barrar

Aprovació definitiva de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per manteniment de solars sense barrar.

Ordenança Fiscal Reguladora de la Taxa per Manteniment de Solars sense Barrar

caValencià