Càrcer inicia el Projecte de Millora de Transparència Pública i Bon Govern

L’Ajuntament de Càrcer, torna a apostar per enfortir el Govern Obert i anuncia l’inici del projecte per a l’adequació de la informació pública i la millora de la transparència i el bon govern a nivell municipal.

Aquest projecte, que compta amb el finançament de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, té com a objectiu adequar el Portal de Transparència municipal, formar al personal del consistori en qüestions recents de transparència i accés a la informació pública, atorgar ferramentes a les Associacions i Entitats sobre les seues obligacions de publicitat informativa i sensibilitzar a la ciutadania sobre aquestes qüestions.

Així, entre les accions previstes s’adequarà el Portal de Transparència de l’Ajuntament a les normatives vigents per a assegurar la transparència i l’accés a la informació pública per part de tota la ciutadania.

A més, es realitzaran accions informatives i de sensibilització dirigides a la ciutadania i s’establirà una “Guia de Bones Pràctiques” perquè les Associacions i Entitats no lucratives puguen estar al corrent de les seues obligacions relacionades amb la transparència de la seua informació.

Finalment, també es proporcionarà formació al personal de l’Ajuntament en el que a transparència i accés a la informació pública es refereix i s’analitzarà de les obligacions de transparència a nivell municipal.

Mitjançant aquesta iniciativa, l’Ajuntament de Càrcer actua en compliment de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i la Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana.

caValencià