Subvenció de la Diputació de València a Càrcer per al tractament contra mosques i mosquits

 

L´ Excma. Diputació Provincial de València ha subvencionat amb la quantia de 2.107,22 € a l´Ajuntament de Càrcer per a la realització de la campanya de tractament de mosques i mosquits tant  en el nucli urbà com en el terme municipal, així mateix, l´empresa encarregada en dur a terme la campanya serà CTL.

caValencià