Càrcer inicia el seu primer Pla d’Infància i Adolescència

L’Ajuntament de Càrcer posa en marxa el seu Pla d’Infància i Adolescència que tindrà vigència des del 2023 fins a l’any 2027. Aquest projecte ha sigut finançat per la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i el Sistema Públic Valencià de Serveis Socials i és una ferma aposta del municipi per la protecció de la infància i l’adolescència.

El propòsit del Pla és donar a conéixer els drets de la infància i l’adolescència, garantir la protecció i compliment d’aquests drets reconeguts mundialment i fomentar la participació ciutadana de xiquets, xiquetes i adolescents.

L’elaboració del document es planteja en dues fases diferenciades. En primer lloc, s’elaborarà un diagnòstic de la realitat municipal amb l’objectiu d’establir un marc de referència per a la definició del Pla d’Acció, que servirà de base per als projectes i accions posteriors.

El procés inicial es durà a terme a través de sessions formatives en els centres docents, tant d’educació primària, com d’educació secundària (ESO), batxiller i cicles formatius (de grau mitjà i superior); així com de la dinamització d’enquestes dirigides a tota la comunitat educativa, a ciutadania, a l’adolescència i al personal tècnic dels Ajuntaments.

La següent fase del projecte és el procés d’obertura de l’esborrany. La versió definitiva serà completada amb les aportacions de la ciutadania de Càrcer i aprovada pel ple.

Finalment, el Pla d’Acció comptarà amb activitats de formació, informació i sensibilització que impactaran directa i indirectament en la població infantil i adolescent. Les accions proposades atenen eixos temàtics com l’educació, la salut, la protecció i defensa de drets, la diversitat sexual, la interculturalitat i la sostenibilitat ambiental, entre altres.

Aquest és el començament d’una nova etapa per a Càrcer, que espera que el Pla garantisca que cada xiquet i adolescent tinga una veu i una plataforma per a expressar-la.

caValencià