Anunci de finalització de l’obra “Gestió i conservació del riu Sellent al seu pas per Càrcer”

L’Ajuntament de Càrcer ha sigut beneficiari d´una subvenció de 39.958,42 € per a la realització de l´obra denominada: “Gestió i conservació del riu Sellent al seu pas per Càrcer “, d´acord resolució de la Excel.lentíssima Diputació Prtovincial de València,  de la convocatoria de subvencions Reacciona per a la Gestió i Conservació d´Espais Naturals en l´Exercici 2022.

S´ha realitzat en el riu Sellent la campanya de retirada de peixos, la eliminació en un tram, de canya comú (arundo donax) i mimoses , a més a més, aclotats mecànics per a la plantació.

Per a finalitzar l´actuació subvencionada, s´ha dut a terme la campanya de retirada de tortugues/ crancs i alliberament de fauna autóctona.

caValencià