Subvencions destinades a la promoció i correcte funcionament de l’Agència de Lectura Municipal “Raúl Carbonell Sala”

L’Ajuntament de Càrcer ha sigut beneficiari per part de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de diverses subvencions destinades a la promoció i correcte funcionament de la nostra Agència de Lectura Municipal “Raúl Carbonell Sala”.

–          327,75 € per a la realització d’activitats de foment de la lectura en biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

–          2.506,82 € per a l’adquisició d’equipament de biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

–          897,52 € adquisició de material bibliogràfic per a biblioteques i agències de lectura públiques de les entitats locals de la Comunitat Valenciana.

caValencià