Subvenció a Càrcer per promoure el turisme

L’Ajuntament de Càrcer ha sigut beneficiari per part del Centre de Turisme de la Diputació de València d’una subvenció destinada a municipis que no tinguen reconeguda la condició de municipi turístic i entitats locals menors per a projectes turístics i accions de promoció turística, amb una dotació pressupostària de 6.000 €.

Ahir es va portar a terme la instal·lació d’una intervenció artística en la façana de l’actual biblioteca, subvencionada al 100% pel Centre de Turisme de la Diputació de València. La modalitat artística emprada per a l’actuació ha sigut l’arquicostura, de l’artista valenciana Raquel Rodrigo, on s’uneixen el brodat tradicional i l’art urbà, en gran escala. Els motius decoratius seleccionats per a la mateixa fan al·lusió a dos símbols d’identitat del nostre poble: el món agrícola i el cultiu de la taronja.

Un nou recurs turístic i artístic en la nostra població a l’abast de tothom. El nostre objectiu, sol·licitar any rere any aquesta subvenció, per a mig i/o llarg termini, aconseguir instal·lar i explotar tota una xarxa d’obres d’art en el casc urbà de Càrcer.

caValencià