Resultats provisionals de valoració de mèrits personal director,docent i adsministratiu Taller d´Ocupació Càrcer Verd 3ª Edició

Resultats provisionals de valoració de mèrits personal director,docent i administratiu Taller d´Ocupació Càrcer Verd 3ª Edició. Expedient FOTAE /2023/1/46.

ACTES provisionals

caValencià