Subvenció a Càrcer per a l’elaboració del Pla Municipal d’Infància i Adolèscencia de Càrcer 2023-2027

L’Ajuntament de Càrcer ha aprovat en plenari municipal el Pla Municipal d’Infància i Adolèscencia de Càrcer 2023-2027, l’elaboració del qual ha estat subvencionada per la concessió d’ajuda de la qual ha sigut beneficiari l’Ajuntament de Càrcer per a la realització de programes de promoció dels drets de la infància i de participació infantil a l’Ajuntament de Càrcer per import de 6.532,20€, mitjançant Resolució de 28 d’agost de 2023, de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge per la qual es concedeixen les subvencions dirigides a programes de promoció dels drets de la infància i participació infantil, per a l’exercici 2023.

Plan Municipal de Infancia y Adolescencia de Càrcer (2023-2027)

Pla Municipal d’Infància i Adolescencia de Càrcer 2023-2027

caValencià